இது தான் தமிழ் ! அனைத்தையும் படிக்க ஒரு பிறவி போதாது.. பெயர்களையாவது படித்து அறிவோம்.. 1. தேவாரம் 2. திருவாசகம் 3. திருமந்திரம் 4. திருவருட்பா 5. திருப்பாவை 6. திருவெம்பாவை 7. திருவிசைப்பா 8. திருப்பல்லாண்டு 9. கந்தர் அனுபூதி 10. இந்த புராணம் 11. பெரிய புராணம் 12. நாச்சியார் திருமொழி 13. ஆழ்வார் பாசுரங்கள் போன்ற மிகச் சிறந்த பக்தி இலக்கியங்கள்..! 1.நற்றிணை 2.குறுந்தொகை 3.ஐங்குறுநூறு 4.அகநானூறு 5.புறநானூறு 6.பதிற்றுப்பத்து 7.பரிபாடல் […]

The Income Tax’s Chennai Investigation Unit’s report having more than 200 pages about former Finance Minister P Chidambaram’s family and especially son Karti and his companies huge assets in more than 14 countries are now out in the public domain. Recently some portion of this sensitive report was exposed in public by Bharatiya Janata Party […]

Dr Kamat’s DED hypothesis on COVID 19 Why our Dirtiness Will Save Us from COVID-19?Kamat’s hypothesis on INDIAN SUBCONTINENTAL DIRTINESS EXPOSURE DIVIDEND (DED) FLATTENING THE CURVE(All copyrights reserved, 2020) Dr. Nandkumar Kamat(M.Sc. Biochemistry, PhD Microbiology) An argument , hypothesis and prediction based on ecological, sociomedical, epigenomic, epigenetic and immunological grounds INDIA AND INDIANS ARE GOING […]

From WAU–interesting– LOVE AND THE KORAN While there are over 300 references in the Koran to Allah ahttp://nd fear, there are 49 references to love. Of these references, 39 are negative such as the 14 negative references to love of money, power, other gods and status. Three verses command humanity to love Allah and 2 […]

https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Ad808eabc-15c4-4454-ae1b-68cdd89fcf75

Apparently today–1st april -2020 is the last day of Syndicate Bank. Here is an interesting post I came across a while back. With bank mergers taking place and banks losing their identity, here is a little-known story of once-private Syndicate Bank, which started with a 25-paise deposit… There are three reasons why Syndicate Bank is […]

P2 of conversation with Prof RV on Europe and the role of India in a conflict https://www.pgurus.com/p2-of-conversation-with-prof-rv-on-europe-and-the-role-of-india-in-a-conflict/

Sree Iyer in conversation with Prof RV – Is Europe at a crossroads? https://www.pgurus.com/in-conversation-with-prof-rv-is-europe-at-a-crossroads/

Fake news is a symptom, not a disease Government – in this case, the Ministry of Information and Broadcasting (I&B) is planning to bring in regulations to penalize Fake News peddlers. As expected there is a huge hue and cry among mainstream media [MSM] journalists that their freedom of expression will be curtailed. There is a […]

Prof. RV weighs in on PSU Banks and their NPAs https://www.pgurus.com/prof-rv-weighs-psu-banks-npas/